【Official】Zinba (Vietnamese Version) – EP62

45 thoughts on “【Official】Zinba (Vietnamese Version) – EP62

  1. Mình vẫn băn khoăn, tập trước IST, Shibuki, Uranous đều bị bắt ở dưới đất mà, sao tập này lại bay từ trên trời xuống ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *