𝔗ứ 𝔇𝔦ệ𝔲 Đế 𝔳à 𝔅á𝔱 ℭ𝔥á𝔫𝔥 Đạ𝔬 || Nắng nghe và Chia sẻ || Phật Pháp Tu Tâm ( Ý Nghĩa )

𝔗ứ 𝔇𝔦ệ𝔲 Đế 𝔳à 𝔅á𝔱 ℭ𝔥á𝔫𝔥 Đạ𝔬 || Nắng nghe và Chia sẻ || Phật Pháp Tu Tâm ( Ý Nghĩa )#BigHouse#Phậtgiáo
Note 1: Các bạn lên bớt chút thời gian của mình để xem những lips như vậy, điều này rất có ích với bạn và gai đình. Cảm ơn mọi người đã nắng nghe !
Note 2: Mình không làm video về chủ đề này để câu lượt xem vì những video về chủ đề này không nên có những tư tưởng như vậy. Mình mong mọi người hiểu được ý mình.
Note 3: Bản Subtitle trên quá dài lên chắc chắn sẽ có lỗi chính tả mong mọi người bỏ qua.

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kythuatmarketingonline.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *