100 năm thăng trầm sân khấu cải lương

One thought on “100 năm thăng trầm sân khấu cải lương

  1. bởi cải lương không phản ánh được những vấn đề đau đáu trăn trở của xã hội hiện thời, không là tiếng nói của người dân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *