3Q Củ Hành 2D – Phó bản: Hoàng Cân Xâm Lược – Truyền kỳ – 175K TB – (Đi 1 mình + Full Công Trạng)

3Q Củ Hành 2D – Phó bản: Hoàng Cân Xâm Lược – Truyền kỳ – 175K TB – (Đi 1 mình + Full Công Trạng)??? Đây là hướng dẫn nhưng chưa chính xác để boss trương giác hóa ma do có bạn khác để thảo luận về cách này
1. Mức độ Truyền kì
2. làm tất cả các Q trước ải 27 chỉ cần team có 1 người đạt và Q ẩn: Q ẩn liêu hóa; lấy cá cho gấu ăn (cá ở kế tháp ở giữa map bên phải trong thùng to);cơ quan Huyền tháp, tứ tượng thánh thú,Q lv16 sau đó là đánh boss Nam Hoa bỏ đi.
VÀ QUAN TRỌNG NHẤT PHẢI NHẬN NHIỆM VỤ “NGHỊCH THIÊN THỦ THÀNH” a sau khi thập trường thị ra 3 phút NPC là sứ giả nam hoa cạnh hán đế Q16, và KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH CHẾT TRƯƠNG LƯƠNG, TRƯƠNG BẢO TRƯỚC ẢI 28 MÀ BOSS CHƯA XUỐNG TỚI TRỤ TRONG CÙNG phải đợi cả 3 boss xuống đồng nghĩa với việc bỏ Q ác quỷ sơn lâm 2.
1000 Views – 26 July 2017
2000 Views – 5 September 2017

Nguồn: https://kythuatmarketingonline.com/

Xem thêm bài viết: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri

10 thoughts on “3Q Củ Hành 2D – Phó bản: Hoàng Cân Xâm Lược – Truyền kỳ – 175K TB – (Đi 1 mình + Full Công Trạng)

  1. ban thanh oi phai choi de la` nv la`m het la hoan thann chi dc 8 muoi may ak dung ko ban? vi ko coa nhiem vu giet may cai con ra o cua 10 (gan can chu) dung ko pn?

  2. còn ki màng cuối 3 con họ trương ra là mk k đánh nó. mà để 3 con lại gần cho nó nhập lại hã a. sao có lần e lm e tưởng là dk nhưng cuối cùng 3 con họ trương lại hk nhập thành trương giác hóa ma z a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *