430k/ Bộ Cần Câu Cá Shimano Tải Cá 10kg

28 thoughts on “430k/ Bộ Cần Câu Cá Shimano Tải Cá 10kg

  1. Tôi dùng 5 cần.toàn máy loại này và cần như thế này.phải công nhận là nó trâu bò thật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *