[4Gtools] Photoshop: Hướng dẫn mẹo ghép mặt trong Photoshop

6 thoughts on “[4Gtools] Photoshop: Hướng dẫn mẹo ghép mặt trong Photoshop

  1. không được ad ơi cái khúc mà hòa 2 ảnh lại với nhau ấy nó không chịu hòa mà nó quay lại khuôn mặt bị xóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *