5 tuýp thuốc làm khô cồi mụn nhanh, mụn bọc, mụn mọc chi chít cũng nhanh chóng bay biến

6 thoughts on “5 tuýp thuốc làm khô cồi mụn nhanh, mụn bọc, mụn mọc chi chít cũng nhanh chóng bay biến

  1. sd Differin mun se bi day len ha ad,
    e co nho nguoi ben nuoc ngoai mua ve nhung nghe ad noi mun se day len e lo qua khong biet co nen mua hay khong nua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *