7 kiểu tóc đẹp cho khuôn mặt tròn

9 thoughts on “7 kiểu tóc đẹp cho khuôn mặt tròn

  1. Mấy người mẫu này k phải mặt tròn. T mặt tròn t cắt tóc bob nhìn tròn xoe to hơn lúc đầu để tóc dài

  2. mấy chị người mẫu này mặt có tròn quá đâu phải lấy người tròn ơi là tròn ý vd như béo béo 1 tí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *