Âm ly Jarguar PA-203XG loa TJ TS-80 100% made in Korea

4 thoughts on “Âm ly Jarguar PA-203XG loa TJ TS-80 100% made in Korea

  1. Âm ly rất hay dòng tên tuổi nhất nhieu ng dùng nhất hát săng rõ lời o bi quq nhiều echo như núm béo giá như âm ly Hi End cũ ruột chỉ là hàng chọ rẻ tiền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *