Andy livestream Giổ tổ sân khấu 12/9

12 thoughts on “Andy livestream Giổ tổ sân khấu 12/9

  1. Xin lỗi 11/9. ( mượn clip của Andy Thai Nguyen) gần cuối clip Anh Leon ga lăng … Dễ thương 😍😍😍😍😍

  2. Ngày giổ tổ bên Cali tụ tập tất cả các nghệ sỉ.chúc tất cả các a chị e nghệ si luôn vui khỏe và luôn thành công trong cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *