Bài 1: Bàn cờ và quân cờ – Nguyễn Tài Phúc Lâm

Bài 1: Bàn cờ và quân cờ – Nguyễn Tài Phúc LâmBài giảng về bàn cờ và quân cờ Vua:
– Bàn cờ Vua;
– Các quân và cách xếp các quân.
Thực hiện:
Nguyễn Tài Phúc Lâm
10 Tuổi
Học viên lớp CCS Milky Way 1 – Học Cờ Cùng Kiện Tướng
Để xem đầy đủ các bài giảng của các bạn nhỏ, vui lòng xem tại:

Nguồn: https://kythuatmarketingonline.com/

Xem thêm bài viết: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri

7 thoughts on “Bài 1: Bàn cờ và quân cờ – Nguyễn Tài Phúc Lâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *