Bán 2000 M2 Đất Ruộng Hai Mặt Tiền Lộ Nông Thôn Gò Công Tây (BĐS17)

Bán 2000 M2 Đất Ruộng Hai Mặt Tiền Lộ Nông Thôn Gò Công Tây (BĐS17)Bán 2000 M2 Đất Ruộng Hai Mặt Tiền Lộ Nông Thôn Gò Công Tây (BĐS17). – Tổng diện tích 2156,8 m2, loại đất ruộng thuộc ấp thuận trị, xã Bình Tân có…

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kythuatmarketingonline.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *