Bão lớn đổ vào Đông bắc Ấn Độ | Văn hóa du lịch

Bão lớn đổ vào Đông bắc Ấn Độ | Văn hóa du lịchẤn độ đã dùng mọi phương tiện sơ tán hơn 200.000 người tại các đô thị, làng mạc ven biển đông bắc, khi cơn bão lớn Fani với sức gió 170-180km/h…

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kythuatmarketingonline.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *