Báo TQ: Chỗ sở trường nhất của quân đội VN đã lỗi thời (548)

Báo TQ: Chỗ sở trường nhất của quân đội VN đã lỗi thời (548)Tờ toutiao gần đây cho rằng chiến thuật sở trường nhất của Việt Nam ngày nay đã lỗi thời, không thể nào phát huy được tác dụng.

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://kythuatmarketingonline.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *