Bát 50 Audio Line ( thương hiệu Pháp ) chuyên sub sân khấu sự kiện . màng chống nước . lh 0363553277

3 thoughts on “Bát 50 Audio Line ( thương hiệu Pháp ) chuyên sub sân khấu sự kiện . màng chống nước . lh 0363553277

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *