Bề Nõn, bóc bằng bề bề sống

Bề Nõn, bóc bằng bề bề sốngDo bóc từ bề sống nên chất nó tươi, trắng sáng, chắc.

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://kythuatmarketingonline.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *