Biểu diễn trống trận & Võ thuật của bộ đội đặc công.

Biểu diễn trống trận & Võ thuật của bộ đội đặc công.Tại Tri Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận 062019

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri/

One thought on “Biểu diễn trống trận & Võ thuật của bộ đội đặc công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *