Buổi truyền giảng được rất nhiều người ăn năn tin nhận Chúa

Buổi truyền giảng được rất nhiều người ăn năn tin nhận ChúaNội dung: Buổi truyền giảng được tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Đa Sar có rất nhiều người đã ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của cuộc đời mình.Mong rằng ai đang xem được video này xin Chúa hãy đánh thức tấm lòng để họ được quay trở về với Chúa để Chúa làm chủ cuộc đời họ. A men

Nguồn: https://kythuatmarketingonline.com/

Xem thêm bài viết: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri

2 thoughts on “Buổi truyền giảng được rất nhiều người ăn năn tin nhận Chúa

  1. Vi Duc Chua troi yeu thuong the gian,den noi da ban con mot cua ngai,hau Cho he ai tin con ay,khong bi hu mat,ma duoc su song doi doi,xin Chua ban on phuoc Cho ae chung con amen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *