Cải Lương | Nửa Đời Hương Phấn | Phượng Liên , Ngọc Giàu , Thoại Mỹ ,Thanh Kim Huệ

Cải Lương | Nửa Đời Hương Phấn | Phượng Liên , Ngọc Giàu , Thoại Mỹ ,Thanh Kim HuệCỐ NS THANH SANG – CỐ NS PHƯƠNG QUANG – CỐ NS THANH TÒNG – DANH HÀI BẢO QUỐC – NS HÙNG MINH – NS THOẠI MỸ – THOẠI MIÊU

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri/

8 thoughts on “Cải Lương | Nửa Đời Hương Phấn | Phượng Liên , Ngọc Giàu , Thoại Mỹ ,Thanh Kim Huệ

  1. Đây là phiên bản thu hình đầu tiên của tuồng Nửa đòi hương phấn. Phượng Liên diển hay quá , đằm thắm dịu dàng.

  2. Những giọng ca huyền thoại.Những cây cổ thụ của Sân khấu .Ngọc giàu.ThanhKimHuệ.Phượngliên.Thanhsang.Hồng nga.Dịp lan.Hùngminh.Bảoquốc.Thanhtòng.Phươngquang.Thoạimỹ.Thoaimiêu…

  3. Đây là đoàn nghệ sĩ đi trình diễn ở Pháp năm 1989. Đoàn hát 3 tuồng : Nửa đòi hương phấn.Sân khấu về khuya. Câu thơ yên ngựa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *