Ca kịch dân tộc: Dòng suối trắng – Đề tài chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc 1979

Ca kịch dân tộc: Dòng suối trắng – Đề tài chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc 1979Nghe để nhớ về kỷ niệm ngày xưa,
Thuở còn còn là học sinh,, vở Cải lương được chép trong sổ tay của tôi
Dấu ấn một thời hoàng kim của sân khấu Thủ đô
Biểu diễn: Đoàn Cải Lương Kim Phụng ( Hà Nội)

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *