Cách tải gói tài nguyên trong Minecraft

Cách tải gói tài nguyên trong Minecrafttrang web:
==============================================================================
LIKE VÀ SUBCRIBE CHO CHANNEL C?A MÌNH NHA CÁC B?N(N?U CÓ FACE THÌ SHARE NHÉ)
==============================================================================
Link map nhà dá d?:

Link Channel:

Link pvp textures pack:
==============================================================================
-Mình thì ch? y?u làm v? dá d? nhung v?n còn r?t ngu.
– Th?ng Timbo thì thích choi m?y game fps nhu: cf, truy kích,…
==============================================================================
link minecraft:
link skin: ely.by
nh?ng channel minecrafter n?i ti?ng khác mà mình bi?t:
– Team Oops club -tigerr
– Jaky Nastumi -pe gamingvn
– Vietnam Miner -leviathan
VÀ CÒN R?T NHÌU CHANNEL KHÁC
**************************************
Truy kích:
-Caubengungo -Nguy?n linh
-Truy kích Zombie
-King Kong gaming
**************************************
Cf:
-Huy lê
-bún d?u
-ti?n xinh zai
-ti?n zombie V4
-Tu?n th?ch sùng
__________________________________________________________________
các b?n có th? tham kh?o nh?ng channel này d? coi ngu?i ta choi

Nguồn: https://kythuatmarketingonline.com/

Xem thêm bài viết: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri

24 thoughts on “Cách tải gói tài nguyên trong Minecraft

  1. Trong này ai hiểu thằng hướng dẫn nói ko nếu các bạn hiểu thì comment cho mình biết nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *