Cách tạo danh sách xổ xuống phụ thuộc nhau trên Google Sheet

Cách tạo danh sách xổ xuống phụ thuộc nhau trên Google SheetHướng dẫn: Cách tạo danh sách xổ xuống phụ thuộc nhau trên Google Sheet (Google Trang Tính) – Website: – Facebook: …

Nguồn: https://kythuatmarketingonline.com/

Xem thêm bài viết: https://kythuatmarketingonline.com/category/cong-nghe

14 thoughts on “Cách tạo danh sách xổ xuống phụ thuộc nhau trên Google Sheet

 1. Hi bạn !
  kiến thức rất hay nhưng không hiểu sao mình làm xong ô phụ lại không có tính phụ thuộc vào ô chính nhỉ, bạn giúp tôi với , tks

 2. function setDataValid_(range, sourceRange) {
  var rule = SpreadsheetApp.newDataValidation().requireValueInRange(sourceRange, true).build();
  range.setDataValidation(rule);
  }

  function onEdit() {
  var aSheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
  var aCell = aSheet.getActiveCell();
  var aColumn = aCell.getColumn();

  if (aColumn == 1 && aSheet.getName() == 'Main') {
  var range = aSheet.getRange(aCell.getRow(), aColumn + 1);
  var sourceRange = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getRangeByName(aCell.getValue());
  setDataValid_(range, sourceRange)
  }
  else if (aColumn == 2 && aSheet.getName() == 'Main') {
  var range = aSheet.getRange(aCell.getRow(), aColumn + 1);
  var sourceRange = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getRangeByName(aCell.getValue());
  setDataValid_(range, sourceRange)
  }
  }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *