cách tạo skin bằng nova skin nhé

21 thoughts on “cách tạo skin bằng nova skin nhé

  1. Bạn ơi cho mình hỏi ? Mình đang chơi minecaft 1.14 . Mình đã cài skin thành công hết rồi nhưng khi vào game mình nhấn vào chữ play thì nó chạy và nó xuất hiện ra cái chữ này nè Error: Could not find or load main class net.minecraft.client.main.Main

    Java HotSpot(TM) Client VM warning: Using incremental CMS is deprecated and will likely be removed in a future release

    . Mình mong bạn có thể giúp mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *