CáchTắt Ứng dụng chạy ngầm trên Máy tính

6 thoughts on “CáchTắt Ứng dụng chạy ngầm trên Máy tính

  1. mình xóa nhầm ứng dụng gì rồi bây h bật lên màn hình đen xì chỉ vào bằng cách nhấn ctrl+alt+delete thôi ad giúp mình với

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *