Cafe Trứng

Cafe Trứng9/193 Văn Cao, Hải Phòng. Quán làm rất ngon. Có cả bánh mát cha kem các vị. Tuy nhiên mình thích ăn matcha truyền thống vị đậu đỏ mà quán lại ko có.

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://kythuatmarketingonline.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *