Cận cảnh dùng cây thuốc trị ngứa do sâu róm – vùng cao tv

Cận cảnh dùng cây thuốc trị ngứa do sâu róm – vùng cao tvCận cảnh dùng cây thuốc trị ngứa do sâu róm – vùng cao tv
Đây là cây thuốc trị con sâu róm đơn giản nhất, chỉ cần dùng lá cây vò nát, chà, bôi vào chỗ ngứa do lông sâu róm dính phải là có thể hạn chế ngứa, và ngứa sẽ không lây lan

Nguồn: https://kythuatmarketingonline.com/

Xem thêm bài viết: https://kythuatmarketingonline.com/category/lam-dep

6 thoughts on “Cận cảnh dùng cây thuốc trị ngứa do sâu róm – vùng cao tv

  1. Số điện thoại của cháu, không dùng nữa sao, chú gọi không được.
    Số của chú. 036.382.9970

  2. Chú hà lào cai đây. Cháu có kiếm được tầm gửi trên cây sầu đâu không?
    Kiếm giúp chú 1 ít. Chú rất cần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *