CẬN CẢNH BẮT ỐC MÓNG TAY THÚ VỊ CỦA DÂN BIỂN TÂN THÀNH

CẬN CẢNH BẮT ỐC MÓNG TAY THÚ VỊ CỦA DÂN BIỂN TÂN THÀNHNgười dân xứ biển đã quá quen với ốc móng tay – một loài nhuyễn thể sống trên các bãi cát pha bùn gần các cửa biển. Hồi trước ốc này ít ra chợ,…

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://kythuatmarketingonline.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *