Cần câu sịn có khác…., câu cá biển gì mà dễ hơn trong hồ nuôi

Cần câu sịn có khác…., câu cá biển gì mà dễ hơn trong hồ nuôiCopyright issue? Send me a message and we’ll get it resolved ASAP. Xin hãy đăng ký …

Nguồn: https://kythuatmarketingonline.com/

Xem thêm bài viết: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri

24 thoughts on “Cần câu sịn có khác…., câu cá biển gì mà dễ hơn trong hồ nuôi

  1. Mình ko biết chữ tàu. Mình là người hoa. Xin phép hỏi câu này. Ở đất nước Việt Nam này.có câu nói. 53 dân tộc 54 tỉnh thành. Dân tộc Việt Nam là như thế nào?

  2. Thề mấy thằg khựa ngu vl ra đéo biết vặng hãm tua ra cho cá nó lôi mà cứ kéo này là dính cá ngừ chứ cá mập là thằg khựa kia bây suống biển luông rồi đừng tưởng mấy ông kia lôi cá mập mà ghê mấy ổng củng thả dây cho cá lôi mệt rồi ms kéo vô chứ cứ kéo như thằg khựa này thì 3 thằg cùg kéo chưa chắc lên cá mập có khi 3 thằg còn bị nó lôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *