Chơi là vui tùy cảm nhận mỗi người. Trời mưa lạnh mà người thì nóng. Cảm ơn cô chú ace ủng hộ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *