Chúng ta có ý chí tự do không? (Do we have free will?)Đây là phần thứ 6 của các buổi tọa đàm với chủ điểm Chủ nghĩa khách quan và Hạnh phúc do Dave Rubin thuộc tổ chức The Rubin Report dẫn chương trình, với sự tham gia của Onkar Ghate đến từ ARI (Tham khảo tại: hoặc
Phiên bản PDF của file chuyển ngữ tham khảo tại:
Vui lòng bật chế độ hiển thị Việt sub để theo dõi video dễ hơn.
Cảm ơn mọi người.

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kythuatmarketingonline.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *