Chuồng gà mới xây .

22 thoughts on “Chuồng gà mới xây .

  1. Xây tường mà sao không chừa ô trống ô trống cho nó có gió và không khí nhiều chút vậy. Xây gì mà bích tối u luôn. Người cũng bị nóng nực nghẹt chết luôn. Nói chi là những con gà đầy lông

  2. bộ mới nuôi gà hay sao mà làm chuồng kiểu này . mỗi lần dọn đút cái đầu vo hít mùi hết à. gạch là loại rút nước gà ỉa văn vào dính rửa ko ra lau ngày ủ thành mầm bệnh . làm sao ma ngu thế xây kín bít bé tí thế thì con gà có mà bệnh phổi .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *