Clash of King – Đổi Server – Kingdom

10 thoughts on “Clash of King – Đổi Server – Kingdom

  1. không chuyển được. ông ra kingdom 21 ròi ông dô lại 21 ông chỉ chỉnh X Y thoy thì tất nhiên ông chuyển đc ròi nhưng vẫn nằm ở kingdom cũ dcm lừa bà à

  2. Chuyển tn là khi bạn đang choi kd này mà k muon chơi nữa. Muốn đổi qua kd khác thì hãy chuyen het tn vào acc mới rồi hãy chuyển. Còn nếu bạn nào mới bắt đầu chơi thì duoi lv6 chuyển dc het

  3. Các ban muốn chuyển thì lv của ban không đươc hơn lv6. Tốt nhất chuyển hết tn vào acc lv5 sau đó bạn mới chuyển được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *