Clash Of Kings – Chơi 2 Acc Hoặc Nhiều Hơn.

25 thoughts on “Clash Of Kings – Chơi 2 Acc Hoặc Nhiều Hơn.

 1. YOUTUBE USE THIS–> << https://www.facebook.com/Clash-of-Kings-Generator-951422704947809/?pidid=77226a8b-6b6b-49ec-b312-071070731402 >> ITS THE ONLY WORKING GENERATOR!!! 2015 UPDATED!! Clash Of Kings – Chơi 2 Acc Hoặc Nhiều Hơn.

 2. bây giờ có thể chơi trên máy tính các bạn tải bluestacks về rồi dăng nhập tài khoản rồi tải clash of king về

 3. Anh em nào mới chơi hay ai chưa dùng code nay thì làm như sau để có vàng và tài nguyên nha.kick vào hình avatar trên góc trái vào intived rồi kíck vào intived friend, nhập mã code sau. 2955334ad060f rồi nhấn xong hoặc ok là được.thân ái

 4. ✌Just For You ✌
  💲💲💲💲💲💲💲💲💲
  1) 650 Gold 💰💰💰💰
  2) 1-hour speed up x10
  3) 10000 food x8
  4) 10000 wood x8
  You can get these just now. Follow these instructions: 👇
  1)Click on your avatar( picture of ur hero)on top 🔝
  2)click on – settings 🔧
  3)Then click on – invite
  4) Write to code…. 442aa35f58a2c
  And check your mail 📩
  Thank you.
  use my code. after that send a MAIL(Write-I'm your inviter. give me code)to me i will give you a activition code. that can give you additional rewards

 5. To enter the invitation and get rewarded
  1) Go to the game
  2) Click on the icon of your character (above, left)
  3) then " Settings " – " Invitation " – there you will find a place to enter your code … write back :  

  4a6241e1b9447

  You get 200 GOLD, x5 Speed UP 50.000 Wood/Food.

  4a6241e1b9447

 6. CLASH OF KINGS
  EARN free 200 gold, wood, food and 5x one hour speed up.
  1) click on your profile picture inside the game.
  2) then click on settings.
  3) then click in "invite" button.
  4) finally enter this code: 1c41bcd0c31ca
  5) Then check your mail and get your rewards

 7. There you have another invitation code:
  To enter the invitation and get rewarded
  1) Go to the game
  2) Click on the icon of your character (above, left)
  3) then " Settings " – " Invitation " – there you will find a place to enter your code … write back :

  2d75985b95c6e

 8. 200 MOEDAS DE OURO! VÁ NO SEU AVATAR, CLIQUE EM CONFIGURAÇÕES, CONVIDAR, INSIRA CÓDIGO 17ed17e6c4599. CONFIRME O NOME QUE VAI APARECER 'RAINHA MINERVA' E CLIQUE EM ENVIAR CARTA! PRONTO 200 MOEDAS DE OURO. BOM JOGO GALERINHAA

 9. CLASH OF KINGS
  EARN free 200 gold, wood, food and 5x one hour speed up.
  1) click on your profile picture inside the game.
  2) then click on settings.
  3) then click in "invite" button.
  4) finally enter this code: 1c41bcd0c31ca
  5) Then check your mail and get your rewards

 10. Clash of Kings
  этот код приглашения: 3912cfe2bbe40 , он реально работает, проверило уже много человек, жалоб не было.
  Для получения бесплатного золота, ускорялок, дерева и еды Вам необходимо: 
  1) Нажмите на ваш аватар (картинка ур героя) 
  2) нажмите на – настройки 
  3) Затем нажмите на – пригласить 
  4) Затем введите этот код приглашения ( 3912cfe2bbe40 ) и нажмите ввод.
  5) Заходим в почту и получаем бонусы! Все просто!)
  6) Радуйтесь,развивайтесь и получайте удовольствие от игры!)))
  7) Всего Вам хорошего и спасибо!до встречи в игре!

  Clash of Kings
  this invitation code: 3912cfe2bbe40 , it really works, tested for many people, there were no complaints.
  To get free gold, escortlar, wood and food You should: 
  1) Click on your avatar (picture of ur character) 
  2) click on settings 
  3) Then click on invite 
  4) Then enter this invitation code ( 3912cfe2bbe40 ) and press enter.
  5) Go to mail and receive bonuses! Simple!)
  6) Rejoice,grow and have fun!)))
  7) All the best to You and thank you!see you in game!

 11. CLASH OF KINGS
  EARN free 200 gold, wood, food and 5x one hour speed up.
  1) click on your profile picture inside the game.
  2) then click on settings.
  3) then click in "invite" button.
  4) finally enter this code: 376aefcee61d1
  5) Then check your mail and get your rewards

 12. FREE 200 GOLD and many BONUS items – FOLLOW THESE STEPS:
  1) click on your profile picture
  2) then click on settings
  3) then click the "invite" button
  4) finally enter this code: d8f9e47f3e0

 13. Add friend code 200 GOLD and Gift Free

  Friend CODE : 72ce86b777d3 

  1) click on your profile picture.
  2) then click on settings.
  3) then click in "invite" button.
  4) finally enter this code:72ce86b777d3
  5) get reward in your mail box

  GİFT-PACK
  1) 200 Gold
  2) 1-hour speed up x5
  3) 10.000 food x5
  4) 10.000 wood x5

  Enjoy this game.

 14. acc phu. của toi thanh cáp 11 . co' 1m go 1m thuc . pham bao bieu lan moi het'. ad 
  toi  pham hoai ma cki dc co' 200 den 300

 15. FREE 200 GOLD and many items  – FOLLOW THESE STEPS:
  1) click on your profile picture
  2) then click on settings
  3) then click the "invite" button
  4) finally enter this code:16d0e087ba04f

 16. Sao tôi không lấy được hết tài nguyên , cho đạo quân sang lấy, lần đầu tiên lấy được nhiều, lấy lần 2,34 cứ ít dần đi, hồi âm nhé

 17. Get 200 gold right now and even more later.
  Follow these instructions:
  1)Click on your avatar( picture of your hero)
  2)click on – settings
  3)Then click on – invite
  4)Then type this invitation code 975dae3d36e3 and hit enter.
  You'll receive rewards instantly in your mail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *