Cờ thú Safari Chess: HarryDKDarkKing tiên hòa RevengeMan2804 (04/6/2017)

Cờ thú Safari Chess: HarryDKDarkKing tiên hòa RevengeMan2804 (04/6/2017)Bản quyền game thuộc về Windigig.

Bản quyền video thuộc về Harry Jackson.

Nguồn: https://kythuatmarketingonline.com/

Xem thêm bài viết: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri

5 thoughts on “Cờ thú Safari Chess: HarryDKDarkKing tiên hòa RevengeMan2804 (04/6/2017)

  1. chuẩn trò này là hổ nhảy dọc rồi báo nhảy ngang chứ nhỉ, được mỗi game này bản đẹp nhưng mà lại làm easy hơn để cho bọn trẻ con chơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *