Đánh giá lens Helios 44-2 – Siêu Bokeh

Đánh giá lens Helios 44-2 – Siêu BokehThông tin cơ bản
– Tiêu cự ( Focal Length) 58mm
– Khẩu độ ( Aperture) f/2.0
– Năm sản xuất ( year of production: 1950-1990
– Cấu tạo 6 thấu kính (Optical Design): 6 kính 4 nhóm ( 6 elements in 4 groups).
– Lá khẩu ( Aperture Blades): 8

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://kythuatmarketingonline.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *