Đây là iPhone 11 2019 !!!

21 thoughts on “Đây là iPhone 11 2019 !!!

  1. Tham khảo giá bán iPhone X 99%: https://cellphones.com.vn/hang-cu/iphone/iphone-x.html?utm_source=pr&utm_medium=vatvo&utm_campaign=/hang-cu/iphone/iphone-x.html-5

    iPhone Xs Max: https://cellphones.com.vn/mobile/apple/iphone-xs-max.html?utm_source=pr&utm_medium=vatvo&utm_campaign=/mobile/apple/iphone-xs-max.html-14

  2. Chuẩn bị hồi đồng ra ip11 mị sẽ nói: nhìn thô thế, sấu thế, nhìn như cc, quyết định mua về :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *