Diễn kịch: “Ăn miếng trả miếng” – Ngoại khóa Phòng chống tham nhũng/ Trường Phổ thông Duy Tân

Diễn kịch: “Ăn miếng trả miếng” – Ngoại khóa Phòng chống tham nhũng/ Trường Phổ thông Duy TânHướng ứng phong trào Phòng chống tham nhũng, hôm nay, tổ Sử – Địa – Giáo dục Công Dân trường phổ thông Duy Tân tổ chức ngoại khóa với nhiều nội dung hấp dẫn, mang tính nhân văn. Nổi bật là vở kịch ” Ăn miếng trả miếng” dựa theo câu chuyện cổ tích Tấm Cám do các học sinh lên ý tưởng kịch bản.

Qua nội dung câu chuyện và các câu hỏi về phòng chống tham nhũng, nhà trường rất mong các học sinh – những chủ nhân tương lai đất nước có thể nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong sự nghiệp đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi căn bệnh tham nhũng.

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *