Diệt ốc sên (ốc ma) hại rau cải không tốn một một đồng Killing slugs (ghost snails) that damage vege

Diệt ốc sên (ốc ma) hại rau cải không tốn một một đồng Killing slugs (ghost snails) that damage vegeỐc sên hay còn gọi là ốc ma tùy theo địa phương đặc tên cho nó, loài ốc này chúng rất tạp ăn, chúng phá hại trên nhiều loại cây trồng từ rau, bông,…

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://kythuatmarketingonline.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *