DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÓ ĐƯỢC THỰC HIỆN TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP?

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÓ ĐƯỢC THỰC HIỆN TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP?Các hình thức mua bán doanh nghiệp:

Đối với việc mua bán lại toàn bộ doanh nghiệp, tức không chỉ bán tài sản hữu hình mà lúc này còn bán cả những tài sản vô hình của doanh nghiệp, người mua sẽ trở thành chủ sở hữu và chịu trách nhiệm pháp lý với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nên lúc này, pháp luật quy định các hình thức mua bán mà các chủ thể được thực hiện. Cụ thể, tùy vào từng loại hình doanh nghiệp mà sẽ có các hình thức mua bán doanh nghiệp khác nhau. Chẳng hạn như:

Doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán toàn bộ doanh nghiệp của mình cho người khác (khoản 1 Điều 187 Luật Doanh nghiệp)
Công ty cổ phần: Việc mua bán công ty cổ phần được thực hiện bằng cách chuyển nhượng cổ phần.
Công ty TNHH: Việc mua bán doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn được tiến hành thông qua việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty.

Các lưu ý trước khi ký hợp đồng mua bán doanh nghiệp:

Đối tượng của hợp đồng mua bán là doanh nghiệp tư nhân và hình thức của hợp đồng được thể hiện bằng văn bản;
Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác;
Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động;
Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
Nội dung cơ bản trong hợp đồng mua bán doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải có.

Trước khi thực hiện ký hợp đồng mua bán doanh nghiệp, bạn nên tham vấn ý kiến của những chuyên gia trong lĩnh vực này, chẳng hạn như luật sư, bộ phận pháp chế, nhân viên tư vấn pháp lý,…để có thể phân tích và hỗ trợ bạn thực hiện việc mua bán này. Hãy liên hệ trực tiếp với Phan Law theo thông tin dưới phần mô tả để chúng tôi có thể giúp đưa ra các ý kiến tư vấn giúp bạn.
Link bài :
______________________________________________________________________
🛑Youtube:
💻Website:
📜Fanpage:
☎️Hotline: 1900.599.995 – 0794.80.8888
✉️Email: info@phan.vn

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kythuatmarketingonline.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *