Đọc số thành chữ, đổi font TCVN3 – Unicode | thủ thuật excel – Phần mềm kế toán Excel 02

Đọc số thành chữ, đổi font TCVN3 – Unicode | thủ thuật excel – Phần mềm kế toán Excel 02Đọc số thành chữ trong excel dùng Macro, đọc số tiền bằng chữ trong excel. Hướng dẫn đổi font TCVN3 – Unicode (vnTime – times new roman) dùng Uoffice, Kết hợp học thủ thuật excel cơ bản đến nâng cao trong loạt video phần mềm kế toán excel
7:30 – Đọc số tiền thành chữ

Danh sách gồm 10 video:
Kế toán Excel 01: Giới thiệu
Kế toán Excel 02: Đổi font TCVN3 – Unicode, đọc số tiền thành chữ
Kế toán Excel 03: Tạo Name định nghĩa vùng dữ liệu, tạo List danh sách trên Excel
Kế toán Excel 04: Khai báo tài khoản, nhập số liệu
Kế toán Excel 05: In phiếu Nhập, xuất, thu, chi
Kế toán Excel 06: In sổ nhật ký chung, sổ cái
Kế toán Excel 07: Sổ tổng hợp, chi tiết hàng tồn kho, công nợ
Kế toán Excel 08: In sổ chi phí, doanh thu, giá vốn
Kế toán Excel 09: In báo cáo tài chính
Kế toán Excel 10: Hàm mảng

Nguồn: https://kythuatmarketingonline.com/

Xem thêm bài viết: https://kythuatmarketingonline.com/category/cong-nghe

6 thoughts on “Đọc số thành chữ, đổi font TCVN3 – Unicode | thủ thuật excel – Phần mềm kế toán Excel 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *