Dòng sông phẳng lặng – Tập 5

4 thoughts on “Dòng sông phẳng lặng – Tập 5

  1. Có khi làm quá k..lính vnch cũng như lính bắc..ở nam phục vụ vnch..bắc vncs..có càn có bắn là do mỹ chỉ.tướng sai làm lính mà..có j đó k tôn trọng họ lắm thì phải..suy cho cùng cũng là do nông dân bị ép cầm súng mà thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *