Gặp người chở 8 tượng quái thú thả biển Cà Mau/kỳ lân hay Tỳ Hưu

Gặp người chở 8 tượng quái thú thả biển Cà Mau/kỳ lân hay Tỳ Hưu



Một người đàn ông ở Đất Mũi đã kể rõ đích thân chở 8 tượng quái thú thả xuống biển cách đây 8 tháng. Ông cũng tin rằng con kỳ lân 2 đầu mà…

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://kythuatmarketingonline.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *