Giỗ Tổ Sân Khấu do Câu Lạc Bộ Đàn Ca Tài Tử thực hiện.

Giỗ Tổ Sân Khấu do Câu Lạc Bộ Đàn Ca Tài Tử thực hiện.Câu Lạc Bộ Đàn Ca Tài Tử
Giỗ Tổ Sân Khấu
Chủ Nhật 15/9/2019 Tại Harvest Moon từ 11:00-3:00pm

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *