Giới thiệu Khoa Công nghệ Hoá – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Giới thiệu Khoa Công nghệ Hoá – Trường Đại học Công nghiệp Hà NộiKhoa Công nghệ Hóa đã và đang trở thành một địa chỉ uy tín trong đào tạo, nghiên cứu về lĩnh vực Hóa học, với quy mô đào tạo trên 1.200 học viên, sinh viên, đào tạo 03 cấp trình độ gồm Tiến sĩ Kỹ thuật hóa học; Thạc sĩ Kỹ thuật Hóa học và 03 ngành hệ Đại học là Công nghệ kỹ thuật hóa học; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Công nghệ thực phẩm.

Mỗi năm cung cấp cho xã hội một lực lượng đông đảo gồm các thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học và Công nghệ kỹ thuật môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Xem thêm tại:

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kythuatmarketingonline.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *