Hà Nội sẽ cấm hút thuốc lá hoàn toàn ở 30 điểm du lịch nổi tiếng| VTC14

Hà Nội sẽ cấm hút thuốc lá hoàn toàn ở 30 điểm du lịch nổi tiếng| VTC14VTC14 | Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm mô hình du lịch không khói thuốc tại 30 điểm du lịch là các di tích lịch sử và điểm du lịch văn hóa. Theo…

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://kythuatmarketingonline.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *