Heri và Sine đánh nhau trên sân khấu – Gia đình là số 1

Heri và Sine đánh nhau trên sân khấu – Gia đình là số 1Heri và Sine đánh nhau trên sân khấu – Gia đình là số 1

#giadinhlaso1#family are the one#Heri

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://kythuatmarketingonline.com/category/giai-tri/

35 thoughts on “Heri và Sine đánh nhau trên sân khấu – Gia đình là số 1

 1. Có lần mình nằm mơ:
  Heri là nữ đại tướng Bắc Triều Tiên đã viện trợ giúp Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đánh quân Mỹ và vnch cùng Bác Hồ.
  Trong giấc mơ: cảm ơn Heri đã giúp VN có ngày 30 tháng 4 năm 1975.

 2. Đóng vai công chúa hả haha
  Xấu như chó mà làm công chúa
  Công chúa nứng loz thì có
  Làm gì cũng nhảy như đĩ loz

 3. 💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👗👠👠👠👠👠👠👠👠👠👛👛👛👛👛👛👛👛👛📿📿📿📿📿📿📿📿📿📿👛👛👛🛍🛍🛍🛍🛍🛍🛍🛍🛍👜👜👜👜👜👜👜👜👜👜🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶🕶💍👢👢👢👢👢👢👢👢👢👢👞👞👞👞👞👒👒👒👒👒👒👒👒👒👒👘👘👘👘👘👘👘👘👘👘👘👘👘👘👘👡👡👡👡👡👡👡👡👡👡👡👡👡👡👡👡👡👡👡👡👡👡👡

 4. Shin eeeeejbzjw xjbwbfkwbzvjw zvwhjz dhsj2vhjdbwc( mong cho heri không ăn hiếp shin eeeeejbzjw xjbwbfkwbzvjw zvwhjz dhsj2vhjdbwc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *