HỒI SỨC – Freaky Di [ Album | INSOMNIAC ]

HỒI SỨC – Freaky Di [ Album | INSOMNIAC ]Album “INSOMNIAC”
HỒI SỨC – Bật CC để xem lyrics

Executive Producer: Freaky Di
Co-producer: Mr.Prizzy, GUM, ICD, CraT, Tetrix
Artwork: KenDesign
Poster: KenDesign
Recording Supervisor: ICD, CraT, Freaky Di, HS Studio

INSOMNIAC:
Track 1: Di sản
Track 2: Độc hành
Track 3: Lois Lane
Track 4: Không chốn dung thân
Track 5: Kẻ lập dị chap I
Track 6: Hồi sức
Track 7: Wings
Track 8: Heterogeneous
Track 9: Con đường mới
Track 10: Ám ảnh
Track 11: Nói tôi biết tại sao
Track 12: Kẻ lập dị chap II

Freaky Di :
7LD:
Mr.Prizzy:
KenDesign:
HS Studio:
GUM:
Tetrix:

© Copyright by 7LD

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://kythuatmarketingonline.com/category/kinh-doanh/

22 thoughts on “HỒI SỨC – Freaky Di [ Album | INSOMNIAC ]

  1. Tao đang làm chủ cuộc chơi kìa, tao đang làm chủ cuộc chơi này, để Hades làm chủ cuộc đời mày

  2. Hình như tao cảm thấy trình mình đang càng ngày càng phất như diều
    Đơn giản vì tao có mọi kĩ năng với khối tri thức dư nhiều 😎

  3. Vần đỉnh, lyrics có những phép so sánh cực hay, beat cháy và đặc biệt rất thích flow bài này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *