Huệ Như: Luật sư Lê Đình Việt tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi đòi công lý.

Huệ Như: Luật sư Lê Đình Việt tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi đòi công lý.Huệ Như: Luật sư Lê Đình Việt tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi đòi công lý.

Hãy đăng ký để cập nhật những thông tin mới nhất .
Hãy chia sẻ video để thông tin đến với mọi người .

source: https://kythuatmarketingonline.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://kythuatmarketingonline.com/category/lam-dep/

8 thoughts on “Huệ Như: Luật sư Lê Đình Việt tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi đòi công lý.

  1. Gìa đầu không lo làm ăn mà chỉ chầu chực những đồng tiền dơ bẩn của lũ 3 que đi kích động những kẻ kém hiểu biết để gây rối , chống phá Nhà Nước. Tốt nhất là tống cổ con Huệ Như đi bóc lịch .

  2. Chào Huệ Như và Ls Việt Tôi ủng hộ và đồng hành bằng tinh thần với 2 người trong cuộc chiến chống BOT bẩn vì nhân dân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *