Hưng Không Ngại Sân Khấu To Hay Nhỏ, Hưng Chỉ Cần Những Tiếng Vỗ Tay – Đàm Vĩnh Hưng

32 thoughts on “Hưng Không Ngại Sân Khấu To Hay Nhỏ, Hưng Chỉ Cần Những Tiếng Vỗ Tay – Đàm Vĩnh Hưng

  1. Chỉ cần mọi người thương mến a là dc.. Nhiều người ko thích a Hưng.. Nhưg mặc kệ họ bởi vì mỗi người có sự yêu ghét khác nhau.. Nhưg riêng tui vẫn thích a ấy

  2. Nhiều cái còn dấu anh , như ng cũng đã hiểu được tính cách anh , anh có nhiều tình cảm ngọt ngào , như ng dfooi lúc anh Hưng phải cư ng rắn , mạnh mẽ , giữ được lập trương vựng vàng , đối với bản thân với người thân , để bảo vệ mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *