Hướng dẫn tách thành 2 cột họ đệm và tên trong excel

Hướng dẫn tách thành 2 cột họ đệm và tên trong excelHướng dẫn tách họ và tên thành 2 cột họ đệm và tên trong excel rất đơn giản và dễ làm!

Nguồn: https://kythuatmarketingonline.com/

Xem thêm bài viết: https://kythuatmarketingonline.com/category/cong-nghe

3 thoughts on “Hướng dẫn tách thành 2 cột họ đệm và tên trong excel

  1. Họ đệm khi dùng hàm LEFT ở thành phần 2 số ký tự muốn lấy phải trừ thêm 1 vào tên vì ngăn cách giữa họ đệm và tên có 1 dấu khoảng cách. Nếu không muốn trừ thêm 1 thì gói tất cả lại lồng hết vào hàm TRIM để xóa sổ tất cả ký tự khoảng cách trước lẫn sau họ đệm, trường hợp này chỉ xóa sổ ở vị trí phía sau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *